O‘zbekiston Yevropadagi eng yirik ulgurji bozor – New Spitalfields Market’ga 20 tonna qovun yetkazib berdi

So‘nggi yillarda Yevropa qit’asidagi turli davlatlarda, jumladan, Buyuk Britaniyada O‘zbekistonda yetishtirilgan qishloq xo‘jaligi mahsulotlariga qiziqish tobora ortib bormoqda

Top News