“O‘zbeklar ishi” degan uydirma: Gdlyanchilarning soxtaliklari va jazosiz qolgani haqida.

Butun bir millatni qanday qilib jinoyatchiga chiqarish mumkin? O‘zbek xalqining boshiga tushgan 80-yillardagi o‘sha qora kunlarni Viktor Ilyuxin “Qabohat yoxud “o‘zbeklar ishi” degan uydirma xususida” kitobida yuzlab guvohlar va dalillar bilan ochib bergan..

Top News