“G‘allaning birjaga chiqarilishi fermerlarga stimul berdi, endi navbat paxtaga” - fermerlar paxtachilikning asosiy muammosi haqida.

Paxta. O‘zbekistonda yetishtirish uchun qulay bo‘lgan, shu bilan birga o‘zbekning... dardiga aylangan mahsulot. Aynan paxta sabab bir paytlar yer va suv ayovsiz, hisobsiz ishlatildi, yer, suv, odamlar zaharlandi, butun boshli bir dengiz... quriy boshladi. Mamlakat mustaqil bo‘lib, ishlar mantiq doirasiga qaytishi lozim edi, ammo unday bo‘lmaydi. Paxtani zo‘rma-zo‘raki yetishtirish davom etdi..

Top News