“O‘zimdan emas, bolalarim mensiz qolishidan xavotirdaman, buni otasi yo‘qlar tushunadi” – dardni yengish uchun ko‘zi yoshga to‘lgan oila.

Otalik shunday mas’uliyatki, boshingga tashvish tushganda ko‘z o‘ngingda eng avval bolalaring gavdalanadi. Ularning taqdiri, hali yoshligi haqida o‘ylay boshlaysan. O‘z joningdan ham avval xayolingga keladigani - bolalarim kelajagi nima bo‘ladi?.

Top News