O‘zbekiston sharoitida maymunjon navlari sinab ko‘rilyapti.

Akademik M.Mirzayev nomidagi Bog‘dorchilik va uzumchilik ilmiy-tadqiqot institutida maymunjonning 3 ta: «Texas», «Chester» va «Chaster Tornless» navlari qimmatli xo‘jalik-biologik xususiyatlari ustida ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. .

Top News