O‘zini tushunadigan bo‘lishi uchun: hissiy intellekti yuqori bolani qanday tarbiyalash mumkin?.

G‘azablanganda qo‘lidagini uloqtirib yuboradigan, atrofdagilar bilan sog‘lom munosabat o‘rnata olmaydigan insonning hissiy intellekti bilan muammosi bo‘lishi mumkin. Ya’ni unda o‘zi nima his qilayotganini tushunish ko‘nikmasi shakllanmagan va g‘azabini boshqara olmaydi. Bolalar ham shunday, aytganini yig‘lab qildirmasidan oldin unga o‘z-o‘zini tushunishni o‘rgatish zarur..

Top News