“Usti yaltiroq” raqamlar: xorijda o‘zbek talabalar ko‘plikka ko‘p, lekin....

O‘zbekiston talabalari xorijda o‘qiyotgan davlatlar orasida faxrli 5-o‘rinda qayd etildi. Ammo chetda o‘qish – o‘zbek yoshlarining aksariyati uchun ma’lum muddatdan keyin o‘qishini O‘zbekistonga ko‘chirish yoki diplomli bo‘lishning “innovatsion” usuliga aylanib qolgan..

Top News