O‘zbekistonda qishloq ayollari qachongacha o‘tin uchun ketmon chopadi?

Fermer traktorida “korchevka” qilib bergani uchun xotin-xalajning o‘tiniga ham ko‘z tikadi

Top News