Yangi moliyaviy inqiroz yaqin. Mablag‘ni nimaga sarflagan ma’qul?

Hozirda eng xavfsizi — yiqqan-terganini boshqarish modelidan foyda ko‘rib qolishga urinishni kapitalni saqlashga almashtirishdan iborat

Top News