Yangi turdagi maysa burgasi “Uzuklar humkdori”dagi mashhur personaj sharafiga nomlandi

Psylla frodobagginsi nomini olgan burga haqida PLOS ONE ilmiy jurnalida maqola ham chop etilgan

Top News