Versal shartnomasi: Birinchi jahon urushining so‘nggi nuqtasimi yoki 20 yillik yarash bitimi?

1920-yilning 10-yanvar kuni Versal shartnomasi ratifikatsiya qilinishi insoniyat tarixidagi eng dahshatli urushlardan biri – Birinchi jahon urushiga yakun yasadi

Top News