“Bularning barchasidan shunchalik charchadimki...”. Buyuk insonlarning o‘limi oldidan aytgan so‘nggi so‘zlari (foto)

Karl Marks: “So‘nggi so‘zlarni hayotida yetarlicha gapira olmagan ahmoqlar aytadi”

Top News