“O‘zimga qo‘yilgan qabrtoshdayman”. Edgar Po, Silviya Plat, Frans Kafka — ruhiy muammolardan aziyat chekkan buyuklar

Og‘ir ruhiy evrilishlar ularni adabiyotda katta ishlar qilishdan to‘xtatib qololmagan. Aksincha, shu narsa ilhom manbayi bo‘lib xizmat qilgan

Top News