Nohaq ayblanib 42 yil qamoqda o‘tirgan amerikalik uchun internet orqali 1,5 milliondan ko‘proq dollar to‘plandi

Striklendning o‘zi bu haqida serial orasidagi yangiliklardan xabar topgan

Top News