Qanday o‘yinlar bolaning nutqi rivojlanishiga yordam beradi?

Bu nafaqat nutqning rivojlanishiga foydali ta’sir ko‘rsatadi, balki bolani chizishga, yozishga ham tayyorlaydi

Top News