Berdimuhamedov yangi tug‘ilgan qulunga “Zamon” laqabini berdi va yilqichilikni rivojlantirishga mablag‘ ajratishni buyurdi

Bosh yilqichining iltimosiga ko‘ra, yangi tug‘ilgan qulunga 2022-yil shiori — “Xalqning Arqadog‘ bilan davri” sharafiga “Zamon” laqabi berilgan

Top News