O‘zbekistonda fermerlar 2022-yil bug‘doy hosili uchun birja to‘lovlaridan ozod qilinadi

Mas’ullarga fermer va klasterlarni birja ro‘yxatidan o‘tkazish, brokerlar biriktirib, o‘qitishni tashkil qilish topshirildi

Top News